ការលក់ Skin ជា ICE នឹងបញ្ចប់ឆាប់ៗនេះ - Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការលក់ Skin ជា ICE នឹងបញ្ចប់ឆាប់ៗនេះ - Vainglory


បន្ទាប់ពីការ Update រួចរាល់ Vainglory នៅតែបន្តការលក់ Skin ជា ICE មកដល់ពេលនេះ ក្រុមការងារបានធ្វើការប្រកាសថា ការលក់ Skin ជា ICE នឹងត្រូវបិទឆាប់ៗនេះតែម្តង ដូច្នេះ សម្រាប់អ្នកដែលចង់ទិញ Skin ដែលខ្លួនស្រលាញ់ និង ចូលចិត្តនោះ សូមមេត្តា រួសរាន់ឡើង ព្រោះពេលវាលាមានកំណត់។  ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់ការ លក់ Skin ជា ICE ដើម្បីទទួលបាន Skin លោកអ្នកត្រូវធ្វើការ សន្សំកាត ដូចជា បំផ្លាញ និង ផ្គុំយក តាមសមត្ថភាពលេងដូចធម្មតា រាល់ដងដែរ។

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.