នេះជាគន្លាតពិន្ទុនៃ Skill Tier នីមួយៗ សម្រាប់ 1.22 ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ - Vainglory - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះជាគន្លាតពិន្ទុនៃ Skill Tier នីមួយៗ សម្រាប់ 1.22 ដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ - Vainglory


ពីមុន Vainglory មិនមានពិន្ទុសម្រាប់កំណត់ Skill Tier ឡើយគឺ ឡើងចុះ មិនដឹងវាស្ថិតនៅកម្រិតណានោះទេ ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលនេះកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនដោយសារតែ Vainglory បានបន្ថែមនៅលំដាប់ពិន្ទុះសម្រាប់ Skill Tier នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាគម្លាតពិន្ទុះនៃ Skill Tier នីមួយៗដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់

 • Tier 1 Bronze 0-108.9
 • Tier 1 Silver 109-217.9
 • Tier 1 Gold 218-326.9
 • Tier 2 Bronze 327-435.9
 • Tier 2 Silver 436-544.9
 • Tier 2 Gold 545-653.9
 • Tier 3 Bronze 654-762.9
 • Tier 3 Silver 763-871.9
 • Tier 3 Gold 872-980.9
 • Tier 4 Bronze 981-1089.9
 • Tier 4 Silver 1090-1199.9
 • Tier 4 Gold 1200-1249.9
 • Tier 5 Bronze 1250-1299.9
 • Tier 5 Silver 1300-1349.9
 • Tier 5 Gold 1350-1399.9
 • Tier 6 Bronze 1400-1466.9
 • Tier 6 Silver 1467-1532.9
 • Tier 6 Gold 1533-1599.9
 • Tier 7 Bronze 1600-1666.9
 • Tier 7 Silver 1667-1732.9
 • Tier 7 Gold 1733-1799.9
 • Tier 8 Bronze 1800-1866.9
 • Tier 8 Silver 1867-1932.9
 • Tier 8 Gold 1933-1999.9
 • Tier 9 Bronze 2000-2133.9
 • Tier 9 Silver 2134-2266.9
 • Tier 9 Gold 2267-2399.9
 • Tier 10 Bronze 2400-2599.9
 • Tier 10 Silver 2600-2799.9
 • Tier 10 Gold 2800-3000
បើសរុបទៅ ពិន្ទុទាំងអស់គឺ 3000 ដូច្នេះ ការប្រាប់ពិន្ទុនេះនឹងធ្វើអោយ អ្នកមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការចាប់យក Skill Tier នីមួយៗ តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ សូមរីករាយជាមួយនឹង Vainglory កំណែ Update 1.22 ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងអំពីកំណែ Update នេះទាំងស្រុង សូមចុចទីនេះ

ប្រភព Vainglory
Powered by Blogger.