ចូលចិត្ត Share ណាស់មែនទេ? សាកល្បងជាមួយនឹង Share Pong ទៅអាចអោយអ្នករកចំណូលបានដល់ទៅ 50$ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចូលចិត្ត Share ណាស់មែនទេ? សាកល្បងជាមួយនឹង Share Pong ទៅអាចអោយអ្នករកចំណូលបានដល់ទៅ 50$ ក្នុងមួយសប្តាហ៍បណ្តាញ SharePong ដាក់អោយប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការហើយ សម្រាប់ធ្វើការ ចែករំលែក ពត៌មាន អត្ថបទ និង ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ នៅកម្ពុជា ដែលអាចអោយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅប្រើប្រាស់បាន ដោយគ្រាន់តែបង្កើតគណនីភ្ជាប់តាម Facebook Account ប៉ុណ្ណោះហើយធ្វើការ ចែករំលែកតំណរ ពាណិជ្ជកម្មនិងអត្ថបទផ្សេងៗ ពេលមានអ្នកចូលមើល លោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចូលគណនីភ្លាម អ្នកមើលកាន់តែច្រើន លុយកាន់តែច្រើន។

បើនិយាយទៅបណ្តាញនេះគឹជាបណ្តាញ Social មួយដែលជួយផ្សព្វផ្សាយអោយក្រុមហ៊ុនល្បីៗ និង ត្រូវការ ការចូលរួមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយចែករំលែក  ដូច្នេះហើយប្រសិនបើអ្នកចែករំលែក ហើយមានអ្នកចូលមើលច្រើនអ្នកកាន់តែអាចរកចំណូលបានច្រើនទៅតាមនឹង។ សាកល្បងជាមួយនឹង SharePong តាមរយៈ តំណរខាងក្រោមនេះ


ក្រោយពីចូលរួមរួចរាល់អ្នកអាចធ្វើការ ចែករំលែក រាល់ពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗ ដែលមានក្នុង SharePong ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូល ឬ ចែករំលែកអោយមិត្តរបស់អ្នកផ្សេងទៀត ចូលរួមប្រើប្រាស់ Sharepong ដែរ គឺរកចំណូលបានដូចគ្នា។ ចំពោះពត៌មានផ្សេងៗ ​លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ក្នុងគេហទំព័រ ដែលមានតំណរចូលរួមនៅខាងលើនេះឯង។ 

ប្រភព SharePong
Powered by Blogger.