កុំច្រលំនេះមិនមែនជា Ringo ឡើយគឺជាតួអង្គថ្មីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងក្នុងពិភពគុណឆាប់ៗនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កុំច្រលំនេះមិនមែនជា Ringo ឡើយគឺជាតួអង្គថ្មីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងក្នុងពិភពគុណឆាប់ៗនេះ


មើលមួយភ្លែតអ្នកប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ និង ប៉ានស្មានថាជា Skin នៃ Ringo តាមរយៈ រូបភាពដែលបង្ហោះដោយ Vainglory កាលពីព្រឹកមិញនេះ ការពិតអត់ទេវាគឺជា Hero ថ្មីរបស់ Vainglory ដែលត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version 1.23 ឬ 1.24 ខាងមុខនេះឯង។ តាមរយៈតួអង្គមួយនេះពីពត៌មានបែកធ្លាយ បណ្តោះអាសន្ន មិនផ្លូវការ វាមានឈ្មោះថា Nullen ហើយនាងគឺជា នារីទេ មិនបាច់ប្រាប់មើលតាមរូបភាពក៏ដឹងដែរជាមួយនឹង Boobs របស់នាងតែម្តង។ប្រភព NoobieGMK
Powered by Blogger.