វីដេអូរបស់ Nvidia បង្ហាញពីការ Build កុំព្យូទ័រដែលមានឥទ្ធិពល GPU ខ្លាំងបំផុតក្នុងលោក - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូរបស់ Nvidia បង្ហាញពីការ Build កុំព្យូទ័រដែលមានឥទ្ធិពល GPU ខ្លាំងបំផុតក្នុងលោក


នេះគឺជាវីដេអូបង្ហាញពីការ Build PC ដែលមានកម្រិត ឥទ្ធិពលលំដាប់ខ្លាំងសម្រាប់ Gaming ក្នុងលោក ដោយ Nvidia ក្នុងហ្គារាស់ របស់ខ្លួនជាមួយនឹងការញាត់ចូល GTX 1080 ដល់ទៅពីរគ្រាប់ អមដោយ Ram Corsair 64 GB និង CPU Intel i7-5960X ទៀតផង ចំណែកឯ Board វិញ Asus X99-E WS និង Case Modified In-Win H-Tow ដែលមានលក្ខណៈពិសេសបំផុត។ ចង់ដឹងថាវាអស្ចារ្យប៉ុណ្ណានោះទស្សនាដូចតទៅ


Specs
- 2 GeForce GTX 1080 in SLI
- Intel i7-5960X
- ASUS X99-E WS
- 64GB DDR4 Corsair Dominator Memory
- Modified In-Win H-Tower

ប្រភព Nvidia  

Powered by Blogger.