សល់ពេល ១​ អាទិត្យទៀតប៉ុណ្ណោះ iPhone 7 & 7 Plus នឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការពី Apple - កុំភ្លេចមើលការផ្សាយន្តផ្ទាល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

សល់ពេល ១​ អាទិត្យទៀតប៉ុណ្ណោះ iPhone 7 & 7 Plus នឹងបង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការពី Apple - កុំភ្លេចមើលការផ្សាយន្តផ្ទាល់


សល់ពេលតែមួយអាទិត្យទៀត ប៉ុណ្ណោះ ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ Apple នឹងមកដល់ ក្នុង ការដាក់បង្ហាញ អោយឃើញនូវ រូបរាង និង សមត្ថភាព iPhone ជំនាន់ថ្មី ដូចរាល់ឆ្នាំ ហើយសម្រាប់ ឆ្នាំនេះគឺ iPhone 7 និង 7 Plus ដែលយើងរពឹងទុកនេះ​ឯង។ វានឹងកើតឡើង នៅប្រទេសអាមេរិច ឯ San Francisco  ម៉ោង 10 ព្រឹកថ្ងៃទី 7 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016 សម្រាប់ម៉ោង នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញ គឺ ម៉ោង 12 យប់ថ្ងៃទី 8 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2016។


អ្នកអាចរង់ចាំទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាន តាមរយៈ តំណរនេះ ដោយត្រូវការ iPhone , iPad , iPod និង Mac តាមរយៈ កម្មវិធី Safari របស់អ្នក រីឯ កុំព្យូទ័រ ធម្មតា គឺត្រូវការ Microsoft Edge លើ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Windows 10 ឬ អាចទស្សនាជាមួយនឹង ទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំបាទតែម្តងក៏បាន ខ្ញុំនឹងជួយធ្វើការ បន្តផ្ទាល់។ រង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នា នៅអាទិត្យក្រោយនេះ ថាតើរូបរាង iPhone 7 និង 7 Plus ពិតប្រាកដ វាយ៉ាងមិចដែរ ហើយ ទំហំរបស់វាយ៉ាងណាដែរ? 

ប្រភព Apple 

Powered by Blogger.