ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10 អាចអោយអ្នកផ្ញើរសារ Emoji បានធំជាងមុនគុណនឹងបី - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS 10 អាចអោយអ្នកផ្ញើរសារ Emoji បានធំជាងមុនគុណនឹងបី


ថ្វីត្បិតតែប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះ ធ្វើអោយ ឧបករណ៍ចាស់មួយចំនួន ដើរយឺតក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែក៏ដោយសារតែវាបានបំពាក់នូវមុខងារជាច្រើនផងដែរ ជាក់ស្តែងគឺ ការផ្លាស់ប្តូរ នៃការប្រើប្រាស់ Emoji ក្នុង កម្មវិធី Messages អាចអោយអ្នក ផ្ញើរសារជា Emoji បានធំជាងមុន គុណនឹងបី ហើយសម្រាប់ការជ្រើសរើស ទំហំដោយខ្លួនឯង។ វាកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុន សម្រាប់អ្នកចូលចិត្ត លេងសារ និង តែងតែប្រើប្រាស់ Emoji មានអារម្មណ៍ថា ងាយស្រួលមើលច្បាស់ជាងមុន។

ប្រភព Redmondpie
Powered by Blogger.