ធ្លាយចេញរូបភាពនៃ Hero ថ្មីក្នុងហ្គេម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ធ្លាយចេញរូបភាពនៃ Hero ថ្មីក្នុងហ្គេម


នេះជារូបភាពនៃ Hero ថ្មីដែល Vainglory បានបង្ហើបកាលពីម្សិលមិញនោះអីនៅព្រឹកនេះត្រូវបានបង្ហោះរូបភាពនៅក្នុងហ្គេមតែម្តងដែលបញ្ចេញដោយ Vainglory Feed ជាអ្នកទម្លាយវាផ្ទាល់លើបណ្តាញ Twitter។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថានេះគឹជា Hero ស្រីដែល Vainglory ត្រៀមនឹងបញ្ចេញក្នុងហ្គេមនៅ Version ក្រោយនេះ តាមរយៈការបង្ហើបប្រាប់ដោយ រូបភាពគូរតែពេលនេះធ្លាយចេញរូបភាពក្នុងហ្គេមកហើយនៅខាងលើនេះឯង។ ចំពោះពត៌មានផ្សេងៗ ប្រសិនបើមានដំណឹងខ្ញុំនឹងជម្រាបពេលក្រោយទៀត។

ប្រភព Vainglory-Feed
Powered by Blogger.