នរណាខ្លះជា Fan របស់ពពួកហ្គេម Zombie? នេះជាវីដេអូបង្ហាញពី ហ្គេម Zombie ចំនួន 10 ត្រៀមបញ្ចេញ សម្រាប់ 2016 - 2017 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នរណាខ្លះជា Fan របស់ពពួកហ្គេម Zombie? នេះជាវីដេអូបង្ហាញពី ហ្គេម Zombie ចំនួន 10 ត្រៀមបញ្ចេញ សម្រាប់ 2016 - 2017នេះគឺជាវីដេអូដែលបង្ហាញឡើងដោយ GameCross ដែលបង្ហាញពី ពពួកហ្គេម Zombie ចំនូន 10 ជាប់លំដាប់កំពូលរៀបនឹងចេញក្នុងឆ្នាំ 2016 ដល់ 2017 នាពេលខាងមុខនេះ សម្រាប់ PS4, Xbox One និង PC ផងដែរ។ ចំពោះចំណងជើងរបស់ហ្គេមទាំងនោះមានដូចជា៖ Days Gone, The Walking Dead Season 3, resident Evil Remake, State of Decay 2, Dead Rising 4, Resident Evil 7, Killing Floor 2 Full Release, Overkill's The Walking Dead, Dead Island 2, Ray's The Dead។

តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ មានអារម្មណ៍យ៉ាងដែរ ចំពោះ ហ្គេមទាំងដប់នេះ ប្រសិនបើមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចរង់ចាំដល់វាបង្ហាញខ្លួន ឬ អាចតាមដានទំព័ររបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលពួកវាបង្ហាញខ្លួនខ្ញុំនឹងជួយចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នា បន្ថែមផងដែរ។ 

ប្រភព : GameCross

Powered by Blogger.