បានទស្សនាខ្សែរភាពយន្តបែប ស្នេហា ហូលីវ៉ូតថតនៅកម្ពុជាមួយនេះហើយឬនៅ? ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណា? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បានទស្សនាខ្សែរភាពយន្តបែប ស្នេហា ហូលីវ៉ូតថតនៅកម្ពុជាមួយនេះហើយឬនៅ? ហើយមានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណា?ខ្សែរភាពយន្តមួយនេះមានឈ្មោះថា Same, Same but different ផលិត និង ដឹកនាំថតដោយលោក Detlev Buck នៅ អំឡុង 2009 ដែលឆ្លុះបញ្ជាំងពី ជីវិតរបស់ជនជាតិ អាឡឺម៉ង់ម្នាក់ មកទេសចរណ៍ នៅកម្ពុជា ហើយជួបជាមួយនឹងនារី កម្ពុជាម្នាក់ មានឈ្មោះថា ស្រីកែវ នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយកន្លែងនៃ ទីក្រុងភ្នំពេញ និង បានដាក់ចិត្តស្រលាញ់គ្នា រហូតក្លាយជាសង្សា និងគ្នា បន្ទាប់មកចាប់ផ្តើមសាងអនុស្សាវរិយ៍ជាច្រើន។

បើនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំវិញ គឺជក់ចិត្តខ្លាំងសម្រាប់ខ្សែរភាពយន្តមួយនេះ វាមិនត្រឹមតែឆ្លុះបញ្ជាំងពីជីវិតស្នេហា រវាងមនុស្សដែលជាជនជាតិខុសគ្នានោះទេ នៅមានការឆ្លុះបញ្ជាំងអោយឃើញពី រឿងរាវផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ចង់ដឹងថាខ្សែរភាពយន្តនេះពិសេសបែបណានោះទស្សនាខាងក្រោមដូចតទៅ៖


ប្រភព Youtube

Powered by Blogger.