អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះលើ Battle Net បានហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះលើ Battle Net បានហើយ


Battletag របស់លោកអ្នកដែលជាឈ្មោះនៃ Battle Net ក្នុងគេហទំព័រ Battle.net នោះ មិនមែនជា ID ពិតប្រាកដ ដែលមានទីកន្លែងសម្រាប់កំណត់ Layer និងបើកមុខងារបន្ថែម មិត្តភក្តិដែល Online និងជ្រើសរើសយក អ្នកដែលចង់ចែករំលែកឈ្មោះរបស់ពួកគេពិតប្រាកដនោះ  ដែលអាចអោយអ្នកផ្លាស់ប្តូរបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះ។

ឥឡូវនេះ Blizzard សម្រេចអោយអ្នកផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះបានហើយ នៅលើ Battle.net ប៉ុណ្ណោះត្រូវការចំណាយ 10$ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមួយដង ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរ។ ចំពោះច្បាប់នៃការដាក់ឈ្មោះ Battletag សូមចុចអាន ទីនេះ មុននឹងសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរអោយបានត្រឹមត្រូវ។

ប្រភព PCGamer

Powered by Blogger.