ទស្សនាវីដេអូនៃការលេង Vox ដើរ Lane WP ភាគបី - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូនៃការលេង Vox ដើរ Lane WP ភាគបី


នេះជាវីដេអូនៃការលេង Vox របស់ខ្ញុំលើ Casual ពាក់ដោយ iTems WP ដើរលើ Lane ភាគទីបីហើយ ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលចង់លេង Hero នេះ ឬ ចង់សិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអាចធ្វើការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាន។


Powered by Blogger.