ក្តៅៗ ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងមានបញ្ហា មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន នៅ Server អាស៊ីយើង - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ក្តៅៗ ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងមានបញ្ហា មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន នៅ Server អាស៊ីយើង


ខណៈពេលនេះ Vainglory កំពុងតែមានបញ្ហាមិនអាចស្វែងរកការប្រកួត នៅ Server អាស៊ីយើងបានទេ ក្រុមការងារ កំពុងតែមមាញឹកក្នុងការព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានេះជូន Player ទាំងអស់។ នេះជាពត៌មានមួយសម្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកដែលឆ្ងល់មិនអាចស្វែងរកការប្រកួតផ្សេងៗបានជាដើម សូមធ្វើការរង់ចាំសិន..........


Powered by Blogger.