ការប្រកួត Vainglory ដ៏ធំក្នុងអាស៊ី វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត Infamous ប៉ះនឹង Infamous ហើយ Hunters ប៉ះនឹង Hunters ដូចគ្នា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory ដ៏ធំក្នុងអាស៊ី វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត Infamous ប៉ះនឹង Infamous ហើយ Hunters ប៉ះនឹង Hunters ដូចគ្នា


ការប្រកួត Vainglory ក្នុងអាស៊ីដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 2400$ មកដល់ Semi Final ហើយក្នុងនោះ គឺ Infamous Legion ប៉ះជាមួយនឹង Infamous Spectre ដែលក្រុមទាំងពីរនេះ មកពី Guild តែមួយ រីឯ Hunters ACE វិញប៉ះនឹង Hunters 3 Line ដែលមកពី Guild តែមួយដូចគ្នា គួរបញ្ចក់ផងដែរថា Guild ទាំងពីនេះ គឺជា Guild ដែលល្បីឈ្មោះជាងគេក្នុងអាស៊ីយើង។ តោះទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ខាងក្រោមនេះ

Powered by Blogger.