កំណែទម្រង់ផ្លូវការពី Vainglory ភ្លាមៗអំពី Hero Quests - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែទម្រង់ផ្លូវការពី Vainglory ភ្លាមៗអំពី Hero Quests


ការលេង Hero Quests អ្នកមិនអាចដោះវានៅលើ Rank បានទៀតទេ ត្រូវប្រាកដថា វាអាចដោះបាន នៅ លើ Bot ក្រោយពីមានការ Report ពី Player ថា Quest មួយនេះ មិនគួរអោយដោះវានៅលើ Rank Match ពី Player ទេ វាជាហេតុផលមួយ ដែល Vainglory សម្រេចចិត្ត Remove វាចេញពី Rank Match ភ្លាមៗតែម្តង ក្នុង 1.21 នេះ ។

ប្រភព : Vainglory Twitter
Powered by Blogger.