កាលវីភាគការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុម ជុំទីពីរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវីភាគការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុម ជុំទីពីរ


29/08/2016
-xDeMoNx Vs Mind Breakers Time : 10:00 PM (Best of 3)

30/08/2016
-FAMILY OGGY Vs Nxght Raid Time : 10:00 PM (Best of 3)

31/08/2016
-Galaxyz Vs The ManiaXz Time : 10:00 PM (Best of 3)

01/09/2016
-Team Public  Vs Marshal Eclipse Time : 10:00 PM (Best of 3)សូម Player ទាំងអស់ធ្វើការ​ Add មកកាន់ IGN ខ្ញុំបាន NoobieGMK ។ សូមមេត្តាចូលអាន ច្បាប់នៃការប្រកួត តាមរយៈ តំណរនេះ  ហើយនេះជា តំណរ Bracket។ ​ រាល់ការប្រកួត និង ផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើ ទំព័រ Facebook!!!

Powered by Blogger.