កាលវីភាគការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុម ជុំទីមួយនៅកម្ពុជា - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កាលវីភាគការប្រកួត Vainglory 16 ក្រុម ជុំទីមួយនៅកម្ពុជា


27/08/2016
- Expogarithm Vs xDeMoNx Time : 10:00 AM (Best of 3)
- The Sixteen Vs Mind Breakers Time : 1:00 PM (Best of 3)
- FAMILY OGGY Vs Unit Breaker Time : 4:00 PM (Best of 3)
- Nxght Raid Vs LaiSeCrite Time : 10:00 PM (Best of 3)

28/08/2016
- Galaxyz Vs TeamSuicide Time : 10:00 AM (Best of 3)
- The ManiaXz Vs Soul Team Time : 12:00 PM (Best of 3)
- De Of Helic Vs Team Public Time : 7:30 PM (Best of 3)
- Marshal Eclipse Vs Team SoloMyth Time : 10:00 PM (Best of 3)


សូម Player ទាំងអស់ធ្វើការ​ Add មកកាន់ IGN ខ្ញុំបាន NoobieGMK ។ សូមមេត្តាចូលអាន ច្បាប់នៃការប្រកួត តាមរយៈ តំណរនេះ  ហើយនេះជា តំណរ Bracket។ ​ រាល់ការប្រកួត និង ផ្សាយបន្តផ្ទាល់លើ ទំព័រ Facebook!!!

Powered by Blogger.