អ្នកអាចទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin Summer Party របស់ Phinn ក្នុងហ្គេមនៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកអាចទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin Summer Party របស់ Phinn ក្នុងហ្គេមនៅទីនេះ


នេះជាវីដេអូបង្ហាញពី Summer Party Phinn ដែលមានមនុស្សតិចបំផុតអាចទទួលបាន Skin នេះតាមរយៈការផ្សងសំណាងពី Vainglory និង ទៅទស្សនាដោយផ្ទាល់ក្នុងការប្រកួត Vainglory នៅ NA និង EU ។ ចង់ដឹងថា Skin នេះវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណានោះ ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ៖Powered by Blogger.