ទស្សនាវីដេអូ Skin ថ្មីរបស់ Kestrel ពេលនៅក្នុងហ្គេម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាវីដេអូ Skin ថ្មីរបស់ Kestrel ពេលនៅក្នុងហ្គេម


នេះគឺជា វីដេអូបង្ហាញពី Skin Summer Party របស់ Kestrel ដែលត្រៀមនឹងចេញនៅ Version 1.21 ក្រោយខាងមុខនេះ ចង់ដឹងថាវាមានលក្ខណៈពិសេសបែបណាខ្លះ ទស្សនាទាំងអស់គ្នា


Powered by Blogger.