ព្រឹត្តិការណ៍លក់ Skin ជា ICE ទិញ Tier III ដោយមិនចាំបាច់មាន Tier II និង Tier I នឹងត្រឡប់មកវិញនៅ 1.21 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ព្រឹត្តិការណ៍លក់ Skin ជា ICE ទិញ Tier III ដោយមិនចាំបាច់មាន Tier II និង Tier I នឹងត្រឡប់មកវិញនៅ 1.21


ព្រឹត្តិការណ៍លក់ Skin បញ្ចុះតម្លៃជា ICE ដែលអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការទិញយក Tier III គ្មានតម្រូវការ Tier II ឬ Tier I នឹងត្រឡប់មកវិញនៅ Version ក្រោយនេះ គឺ 1.21 ក្រោយពេលដែលដាក់អោយ Update ហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើម។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានចំនួនកំណត់ ប៉ុន្តែ Vainglory មិនបានបញ្ចាក់ថា ថ្ងៃណាឈប់លក់ទេ ដូច្នេះបើទិញកាន់តែលឿនកាន់តែល្អ។
Powered by Blogger.