ចាប់ផ្តើមធ្លាយចេញនូវ មុខមាត់ Skin Celeste ថ្មីនៅ Version ក្រោយហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចាប់ផ្តើមធ្លាយចេញនូវ មុខមាត់ Skin Celeste ថ្មីនៅ Version ក្រោយហើយ


នេះជា រូបភាព​ ដែលត្រូវបានបែកធ្លាយចេញមកពី Vainglory ដាក់អោយតេស្តសាកល្បងត្រៀមបញ្ចេញនូវ Version ក្រោយ ភ្ជាប់ជាមួយនឹង មុខមាត់ថ្មីនៃ Hero Celeste ដែលអាចសនិដ្ឋាន ជំហ៊ានដំបូងបានថា គឺជា Skin ថ្មីសម្រាប់ Celeste ដែលត្រៀមបញ្ចេញនៅ រដូវកាលក្រោយនេះ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមខ្ញុំនឹងជម្រាបពេលក្រោយទៀត។
Powered by Blogger.