នៅ Season ក្រោយ Vainglory នឹងនាំយក Skin Limited Edition ថ្មីសម្រាប់ Hero Celeste - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នៅ Season ក្រោយ Vainglory នឹងនាំយក Skin Limited Edition ថ្មីសម្រាប់ Hero Celeste


នៅ Version 1.22 ក្រោយនេះ Season ថ្មី នឹងមកដល់ហើយ ក្នុងនោះផងដែរ បានលេចចេញនៅពត៌មាន ថ្មីៗជាច្រើន ដែលបានបែកធ្លាយ ក្នុង Forum ក្រៅពី Hero ថ្មី ប្រអប់ Chest សម្រាប់ Season នៅមាន Skin ថ្មីមួយទៀត គឺ Limited Edition សម្រាប់ Hero Celeste ដែលហៅថា MOON PRINCESS CELESTE ទោះយ៉ាងណា យើងទើបតែទទួលបាន ពត៌មានបែកធ្លាយពី ឈ្មោះ Skin នេះប៉ុណ្ណោះ ចំពោះ រូបភាពវិញ មិនទាន់បែកធ្លាយចេញទេ ហើយនៅលើ Screenshot នៃប្រអប់ Chest ខ្ញុំក៏បានឃើញ កាត ដើម្បីសន្សំដូរយក Skin ថ្មីនេះដែរ ចឹងមានសង្ឈឹមច្រើនថា វាប្រាកដជមាន Skin នេះមែន។

Powered by Blogger.