ចង់ដូរឈ្មោះក្នុង Pokemon Go ងាយទេ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចង់ដូរឈ្មោះក្នុង Pokemon Go ងាយទេ


Pokemon Go ទើបតែធ្វើការ ចេញកំណែទម្រង់ថ្មីសម្រាប់ 1.30 ដូច្នេះវាមានសមត្ថភាពអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឈ្មោះបាន។ ហើយនៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយកវិធីសាស្រ្តក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តន៍ ប៉ុន្មានចំនុចប៉ុណ្ណោះ។

របៀបផ្លាស់ប្តូរ ឈ្មោះ Trainer ក្នុង Pokemon Go

  • បើក Pokemon Go អនុវត្តន៍តាមរូបភាពខាងក្រោម 

  • ចុចផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះជាការស្រេច 

Powered by Blogger.