វីដេអូបង្ហាញពី សមាជិកក្មេងៗបំផុត ក្នុងក្រុម Phoenix តែសុទ្ធតែជាជើងឯក Vainglory នៅ NA - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

វីដេអូបង្ហាញពី សមាជិកក្មេងៗបំផុត ក្នុងក្រុម Phoenix តែសុទ្ធតែជាជើងឯក Vainglory នៅ NA


នេះជាវីដេអូបង្ហាញពី ក្រុម Vlog ជាផ្នែកមួយនៃ ក្រុម Phoenix ដ៏ធំ និង ខ្លាំងក្នុង Server Vainglory NA ដែលបង្ហាញកាលពី បទសម្ភាស៍ ក្នុងការប្រកួត Vainglory រដូលកាល Spring 2016 នៅ NA។ ក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថា សមាជិកភាគច្រើនៃក្រុមនេះ សុទ្ធតែក្មេង ប៉ុន្តែមានទឹកដៃខ្ពស់ សុទ្ធតែកម្រិត Tier 10 Silver និង Gold ឡើង។ តោះទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា


Powered by Blogger.