ហ្គេមបាញ់គ្នាដែលពេញនិយមលើ Mobile Critical Ops កំពុងតែត្រៀមបញ្ចេញសម្រាប់អោយលេងលើ PC - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ហ្គេមបាញ់គ្នាដែលពេញនិយមលើ Mobile Critical Ops កំពុងតែត្រៀមបញ្ចេញសម្រាប់អោយលេងលើ PC


យើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយថា ហ្គេមបាញ់គ្នាដែលជាប់ក្នុងលំដាប់ហ្គេម Esports លើ Mobile នោះគឺ Critical Ops។ សព្វថ្ងៃនេះ ដោយសារតែហ្គេមនេះ វាចេញអោយលេងមិនទាន់គ្រប់តំបន់ដូច្នេះហើយ មិនសូវជាមានភាពធំទូលាយប៉ុន្មានឡើយ ប៉ុន្តែនៅតែមានគេលេងច្រើនដដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ហ្គេមនេះ កំពុងតែគិតគូរឈានទៅដល់ការបញ្ចេញសម្រាប់ ដាក់អោយលេង លើ កុំព្យូទ័រឆាប់ៗនេះ ដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ ដែលសព្វថ្ងៃវាកំពុងតែស្ថិតក្នុង Development នៅឡើយ។

តាមរយៈ Critical Ops គឺជាហ្គេម Online បាញ់គ្នាសម្រាប់ iOS និង Android ដែលអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការ លេង Online និង បាញ់គ្នា លើ Map ឬ វគ្គផ្សេងៗ ដែលមាន Host នីមួយៗអោយចូលរួមលេងដោយសេរី និង ត្រូវសន្សំវត្ថុផ្សេងៗ ក្នុងការដូរយកអាវុធទំនើបៗ ឬ អាចដាក់លុយទិញជាដើមផងដែរ។
Powered by Blogger.