មូលហេតុដែលនាំអោយអ្នកធ្លាក់ទៅ Low Priority Queue និង ដំណោះស្រាយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មូលហេតុដែលនាំអោយអ្នកធ្លាក់ទៅ Low Priority Queue និង ដំណោះស្រាយ


Low Priority Queue គឺជា ដំណើរការចំពោះ Player ណាដែលមិន ជ្រើសយក Hero និង ចាកចេញពីហ្គេមជាដើម វាត្រូវបានបំពាក់ឡើង ក្នុង Vainglory 1.20 ដើម្បីអោយ Vainglory មានដំណើរការកាន់តែល្អជាមុន សម្រាប់ Player គ្រប់ៗគ្នា។ មានមិត្តៗជាច្រើនសួរខ្ញុំថាវាជាអ្វី ហេតុអ្វីបានវាចេញចឹង គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើអ្នក ដល់កន្លែង Select Hero អ្នកមិនព្រមយក នោះអ្នកនឹងធ្លាក់ទៅ Low Priority Queue ភ្លាម ជាមួយគ្នានោះដែរ អ្នកដែល AFK ហ្គេមក៏ត្រូវធ្លាក់មកមុខងារនេះដែរ រួមទាំង Player ដែលប្រើប្រាស់ Ping ច្រើន ឬ លេងមិនសមរម្យ ដែលធ្វើអោយ Player ផ្សេងៗធ្វើការ Report ទើបបណ្តាលអោយធ្លាក់មកកាន់មុខងារនេះដូចគ្នា។

អ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភច្រើនជាមួួយនឹងមុខងារនេះឡើយ ឪទាហរណ៍ពេលដែលអ្នកធ្វើការ Search ហើយវាចេញ 45 វិនាទីដូចខាងលើ គ្រាន់តែរង់ចាំវាដល់លោតនាទីអស់ វានឹងធ្វើការ Search Match ភ្លាម ជៀសវាងចុច Cancel ប្រសិនបើអ្នកចុច Cancel ហើយ Search Rank ទៀត វាអាចនឹងបណ្តាលអោយធ្លាក់ Tier ភ្លាម ប្រសិនបើ Account របស់អ្នកជាប់ដោយសារតែគេ Report និង AFK ជាដើម។ នៅពេលដែលរង់ចាំអស់នាទី ហើយវានឹងធ្វើការ Search បានចូលលេងធម្មតាភ្លាម ក្រោយពេលដែលចប់ហ្គេមអ្នកទទួលបានការចូលចិត្ត ច្រើន មុខងារនេះ នឹងបាត់ចេញពី Account អ្នកភ្លាម ប្រសិនបើអាចទៅរួចនិងមើលទៅថា អ្នកជា Player ដែលមិនចូលចិត្តបង្ករបញ្ហា ឬ អ្នកអាចរង់ចាំមើលតាម Match Remaining នៅខាងលើវាថាតើវាត្រូវការអោយអ្នកលេង ប៉ុន្មាន Match ទៀតទើបអាចដោះរួចរាល់ ហើយលោតមកអាចអោយលោកអ្នកធ្វើការ Search Match បានតាមធម្មតាវិញភ្លាម។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ប្រសិនបើនៅតែ AFK , មិន យក Hero លេង ហើយគេ Report ច្រើនវិនាទី វាកាន់តែកើនរហូត ដូច្នេះហើយចូរប្រុងប្រយ័ត្នអោយបានខ្ពស់បន្តិច។
Powered by Blogger.