ណែនាំពីរបៀបលេង Glaive ដោយ CullTheMeek - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ណែនាំពីរបៀបលេង Glaive ដោយ CullTheMeek


សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងលើកយករបៀបលេង Glaive ដោយ CullTheMeek ដែលជាអ្នកបង្ហាញទើបនឹង Update ក្នុង Vainglory Fire។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា CullTheMeek គឺជាជើងឯកម្នាក់ដែលមានគេស្គាល់ច្រើនកន្លងមក ដែលស្ទាត់ជំនាញជាមួយនឹង Hero មួយនេះតោះតាមដានទាំងអស់គ្នា។

របៀប Up Skills 


អ្នកអាចធ្វើការ Up បានដោយ Twisted Stroke មុនគេនៅពេល Level 1 និងមើលតាមលំដាប់លំដោយរូបភាពខាងលើនេះ។ 

ការពាក់ iTems 


Early ហ្គេមជា iTems ពេលដែលចាប់ផ្តើម , Mid ហ្គេមជា iTems ដែលត្រូវចេញពេលហ្គេមបានពាក់កណ្តាល , Late ហ្គេមជា​ iTems ដែលត្រូវរើសយក ពេលហ្គេមជិតចប់។ 

Hero ដែលអាច Counter រួច 


Hero ដែលមានសញ្ញា ពណ៌ បៃតងដូចជា Saw , Ringo , Celeste សុទ្ធជា Hero ងា​យ​ Counter បំផុត រីឯ Hero សិទ្ធនូវ រូបពណ៌លឿងគឺ មានលទ្ធភាព មធ្យមសំខាន់លើការ Farm ហើយពាក្យ iTems បានមុន មានដូចជា Vox , BF, Joule និង Phinn ចំណែកឯ Skye , Krul និង Petal ពិបាកចូលចុះបន្តិច។ 

ការណែនាំ Ability 

Hero Perk មានឈ្មោះថា Hunt The Weak 
ជាមួយនឹង មុខងារដ៏ត្រឹមត្រូវ គឺអាចធ្វើអោយ សត្រូវដែលឈរជិតគ្នា ត្រូវ ជះ Damage ទាំងអស់គ្នាបាន។ វាជា Ability នៅជាប់ខ្លួនដែលហៅថា Hero Perk។ 

Afterburn ជា Ability ទីមួយ 
Afterburn ជា Ability ល្អបំផុតសម្រប់ Glaive ងាយស្រួលក្នុងការ គេចចេញ​ , កាប់ និង ដេញវាយប្រហារជាដើម វាកានតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការ ទាត់អោយសត្រូវ ទៅកាន់ ទីតាំងណាមួយដែលខ្លួនបានកំណត់គោលដៃ។ 

Twisted Strock ជា Ability ទីពីរ 
វាអាចដំណើរការអោយបន្ថែមនូវ Critical Damage ទៅកាន់ Basic Attack ធម្មតា ក្នុងនោះផងដែរ សម្រាប់ Ability នេះអាចអោយអ្នក Bonus Crystal Damage បានផងដែរ តាមរយៈការ ពាក្យ iTems CP ដូចជា After Shock ជាដើម។ កាន់តែពិសេសជាមួយនឹង Ability នេះ​យ៉ាងហោចណាស់ iTems ចំនួនបីដែលពាក់ពេញ។ 

BloodSong ជា Ability ទីបី 
វានឹងបង្កើតនូវ Bloodsong Stacks ពី Basic Attack ការខៃលើសត្រូវធម្មតាពី 1 ដល់ 20 Stacks ពេញ។ នៅក្នុងមួយ Stacks មួយ Stacks វានឹង បញ្ចូលបន្ថែមនូវ Lifesteal អោយទៀតផងសម្រាប់ ការវាយប្រហារលើ សត្រូវ។ 

ចំពោះ Hero ផ្សេងៗទៀត ខ្ញុំនឹងចែករំលែកពេលក្រោយទៀត.....

Powered by Blogger.