កំណែទម្រង់ថ្មី របស់ក្តារចុចឆ្លាតវៃ ដើម្បីលុបបំបាត់សញ្ញាខ្មៅ​ដែលចេញលើ Facebook ពេលសរសេរអក្សរខ្មែរ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

កំណែទម្រង់ថ្មី របស់ក្តារចុចឆ្លាតវៃ ដើម្បីលុបបំបាត់សញ្ញាខ្មៅ​ដែលចេញលើ Facebook ពេលសរសេរអក្សរខ្មែរ


កំណែទម្រង់ថ្មីរបស់ ក្តារចុច ឆ្លាតវៃទើបតែដាក់អោយ Update លើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS ដើម្បី ជុសជុលនៅកំណែកំហុសឆ្គង នៅពេលដែល លោកអ្នកសរសេរអក្សរខ្មែរ បង្ហោះលើ Facebook វាលោតចេញសញ្ញាសួរ នៅខាងចុង។ អ្នកអាចធ្វើការ Update វានៅលើ App Store បាន ឬ ចូលទៅទាញយក សម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានតាមរយៈ តំណរខាងក្រោម


Powered by Blogger.