ចាំកាលបាន Download ទៀត Pokemon Go ចេញជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចាំកាលបាន Download ទៀត Pokemon Go ចេញជាផ្លូវការនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយ


ក្តីប្រាថ្នារបស់ Fan Pokemon Go នៅកម្ពុជាបានសម្រេចដូចបំណងហើយ ប្រហែលជាមួយម៉ោងមុននេះ Pokemon Go បានធ្វើការប្រកាសចេញជាផ្លូវការ នៅកម្ពុជាសម្រាប់ App Store និង Play Store ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរ ថាពីមុនយើងធ្លាប់តែលេងលួចលាក់ ដាក់ Fake Location ទៀតទើបអាចលេងបាន តែចាប់ពីពេលនេះ ទៅអស់ក្តីបារម្ភហើយ គឺ ផែនទីនៅកម្ពុជាពិតៗចង់ដើរដល់ណាក៏បានដែរ តាមចាប់ Pokemon Go តាមក្តីបំណងរបស់អ្នក។ តោះចាប់កាលទៀតទាញយកទាំងអស់គ្នាភ្លាមទៅ 


ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនអាចទាញយកតាមរយៈ តំណរខាងលើទាំងពីរនេះទេ សូមធ្វើការចូលទៅកាន់ App Store ឬ Play Store ដោយខ្លួនឯង និង ស្វែងរក Pokemon Go ប៉ុន្តែ Store របស់អ្នកត្រូវតែដាក់នៅប្រទេស Cambodia ទើបអាចលេងបាននៅកម្ពុជាត្រូវចាំអោយច្បាស់ វាជាចំនុចសំខាន់។ 

iPhone Screenshot 1
Powered by Blogger.