អបអរគំរប់ខួបហ្គេម Clash of Clan រយៈពេល 4 ឆ្នាំ ចំនាយតែ ១ Gem ប៉ុណ្ណោះដើម្បី Boost - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អបអរគំរប់ខួបហ្គេម Clash of Clan រយៈពេល 4 ឆ្នាំ ចំនាយតែ ១ Gem ប៉ុណ្ណោះដើម្បី BoostClash of Clan គឺជា Mobile ហ្គេមដែលមានភាពល្បីល្បាញ និងចេញអោយលេងកាលពីថ្ងៃទី ២ ខែសីហា ឆ្នាំ 2012 មកទល់ថ្ងៃនេះ ហ្គេមនេះ មានរយៈពេល 4 ឆ្នាំហើយ ដូច្នេះហើយ Player ទាំងអស់ពិតជាមានក្តីរីករាយ ដោយសារតែ ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ជូននូវ 1 Gem ដើម្បី Boost ហើយ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ វាមានរយៈពេលមួយអាទិត្យពេញឯណោះ ដូច្នេះពិតជាពិសេសមែនទែន ព្រោះអ្នកអាចសន្សំ Gem បានច្រើន និង មិនចាំបាច់ចំណាយ Gem ច្រើនឡើយដើម្បី Boost។ 


Powered by Blogger.