នេះគឺជា Ability នីមួួយៗ របស់ Samuel ជាផ្លូវការ ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជា Ability នីមួួយៗ របស់ Samuel ជាផ្លូវការ ដែលអ្នកគួរតែស្វែងយល់នេះគឺជាការរៀបរាប់ពី Ability របស់ Samuel ដែលបង្ហាញដោយ Vainglory ជាផ្លូវការ ។ ចង់ដឹងថា តើ Ability របស់ Samuel វាមានសមត្ថភាពអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះតាមដានទាំងអស់គ្នា។

Corrupted Genius (Heroic Perk) 
Samuel_perk
បន្ទាប់ពី 6 វិនាទី Basic Attack បន្ទាប់របស់ Samuel នៃ កម្លាំង ងងឹតគ្រាប់ខ្មៅៗ វានឹងផ្តោតតាម Target ដែលអ្នកចង់បានជាមួយនឹង Bonus Crystal Damage បន្ថែមផងដែរ។ ការវាយប្រហារបែបនេះ វានឹង Restore អោយឈាម ជាមួយនឹង Energy ខ្លះៗមកវិញផងដែរ ព្រោះវាជា Skill ជាប់ខ្លួនដែលមានពីកំណើត។

Malice & Verdict (A)
Samuel_A
គ្រាប់ភ្លើងរបស់ Samuel អាចបាញ់បានយ៉ាងលឿនចំនួនពីរដងជាប់គ្នាទៅកាន់ទីតាំងសត្រូវដែលខ្លួនចង់បាញ់ដែលរួមបញ្ចូលការប៉ះសត្រូវសម្រាប់ First hit ដំបូង។ Samuel ក៏អាចផ្លាស់ប្តូរ ទីតាំង អំឡុងពេលដែលបាញ់ផងដែរ។ ប្រសិនបើ Samuel ឈរនៅខាងក្នុង រង្វង់ Skill ទីពីរ ងងឹតនោះ Skill នេះនឹងផ្តល់ថាមពលអោយដំណើរការ។ វានឹងបន្ថែមល្បឿនអោយកាន់តែលឿន កាន់តែឆ្ងាយ និង បន្ថែម Damage អោយពីលើទៀត លើសពីនេះទៀត Cooldown សម្រាប់ Skill នេះ វាក៏នឹងកាត់បន្ថយតាមនឹងដែរ។

Drifting Dark (B)
Samuel_b
តាមរយៈ Skill នេះ Samuel នឹងបង្កើតទីតាំង ងងឹតមួយដែលមានពណ៌ខ្មៅ អាចអោយសត្រូវ រងជះនៅ Damage និង យឺតជាដើម ប្រសិនបើសត្រូវ ឈរនៅខាងក្នុងនោះ ហើយប្រសិនបើ Samuel ឈរខាងក្នុងនោះដែរ នឹងទទួលបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លះៗដែរ សម្រាប់ Target ម្នាក់។

OBLIVION (C)
Samuel_c
បន្ទាប់ពីពន្យារពេលខ្លី Skill នេះប្រសិនបើវាបន្កក់ចំសត្រូវដែលឈរក្បែរនោះ អាចនឹងអោយ Target គេងបាន ដែលអាចមិនអាចធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗ ឬ ផ្លាស់ទីបានឡើយ ហើយនៅពេលដែលសត្រូវនោះរងការវាយប្រហារ ឬ ត្រូវ Skill ណាមួយបន្ថែមគេនឹងក្រោកឡើងវិញភ្លាម។

ទស្សនាវីដេអូបន្ថែម


Powered by Blogger.