សល់ពេល 5 ម៉ោងទៀត អ្នកអាចលេង Hero ថ្មី Underlord ក្នុង Dota 2 បានហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

សល់ពេល 5 ម៉ោងទៀត អ្នកអាចលេង Hero ថ្មី Underlord ក្នុង Dota 2 បានហើយ


ដោយសារតែម៉ោង នៅ EU និង Asia យើងមានភាពខុសគ្នា ហេតុនេះហើយទើបបណ្តាលអោយយើងត្រូវរង់ចាំបែបនេះ នៅសល់ពេលប្រមាណជា 5 ម៉ោងទៀត ប៉ុណ្ណោះ Hero ថ្មីមានឈ្មោះ ថា​ Underlord ដែលគេនិយមថា យកចេញពី Dota 1 នោះនឹងបង្ហាញខ្លួន ក្នុងហ្គេមអាចអោយអ្នកធ្វើការតេស្តសាកល្បងនិង លេងបានហើយ។ ខាងក្រោមនេះគឺជា ពត៌មានបន្ថែមនៃ Hero នេះ


ខាងក្រោមនេះជាម៉ោង Countdown នៃ Hero ថ្មីដែលត្រៀមនឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង Dota 2  Powered by Blogger.