ទាញយក Wallpapers ប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត មានទំហំធំៗ នៅទីនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទាញយក Wallpapers ប្រកបដោយភាពឆ្នៃប្រឌិត មានទំហំធំៗ នៅទីនេះ


នេះគឺជាកំជាកំរង Wallpaper ដែល ឌីហ្សាញឡើងដោយលោក Aetherium ក្នុងគោលបំណងចែកចាយ អោយអ្នកដែលចង់បាន ទំហំរូបភាពធំៗ សម្រាប់ដាក់ ទូរស័ព្ទ និង លើ កុំព្យូទ័រផងដែរ។ តាមរយៈ Wallpapers នេះ អ្នកអាចធ្វើការ ឌីហ្សាញបន្ថែមដោយខ្លួន​ឯង ដូចជាបន្ថែមឈ្មោះបន្តិចបន្តួចបាន តែសូមកុំយកទៅកែឆ្នៃជារបស់ខ្លួនឯង ហើយមុននឹងធ្វើការចែករំលែកខ្ញុំក៏បានសូមពីលោក Aetherium ក្នុង Forum VG រួចហើយ ដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំមិនចង់អោយអ្នកដ៏ទៃប៉ះពាល់ Wallpapers ទាំងនេះក្នុងគោលបំណងក្លាយជាកម្មសិទ្ធផ្ទាលខ្លួន។ ទស្សនាខាងក្រោមដូចតទៅ៖


ចុចទីនេះដើម្បីទាញយក ទំហំច្បាស់ពី Google Drive 
Powered by Blogger.