ត្រូវចាំថានៅ Version នេះ ប្រសិនបើលេង Rank អ្នកមិនធ្វើការ Select Hero អ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ Tier - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ត្រូវចាំថានៅ Version នេះ ប្រសិនបើលេង Rank អ្នកមិនធ្វើការ Select Hero អ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ Tier


សម្រាប់រដូវកាល Summer នេះលោកអ្នកត្រូវចាំថា ប្រសិនបើលោកអ្នក Dodge Rank Match (មិនព្រម Select Hero) លោកអ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ elo នៃរបា Skill Tier របស់លោកអ្នកប៉ុន្តែវាមិនច្រើនណាស់ណាឡើយ។ ដំណើរការនេះ មិនត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការឡើយ គឺប្រកាសក្នុង Forum Vainglory ដោយ Developer Vainglory ធំម្នាក់ឈ្មោះថា PlayOffBeard  តែវាក៏បានដាក់ អោយដំណើរការរួចរាល់ហើយដែរ ។ គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា វាមិនធ្លាក់ណាស់ណាឡើយ សម្រាប់ Player ដែលកម្រ ក្នុងការចាកចេញ តែសម្រាប់ Player ដែលតែងតែ ចាកចេញពិបាកបន្តិចហើយវាអាចនឹងធ្លាក់ច្រើនទៀតផង។

ក្នុងនោះផងដែរ Developer នេះបានបន្ថែមទៀតថា អ្នកអាចធ្វើការ បញ្ចេញយោបល់បន្ថែមថា ហេតុអ្វីបានជាអ្នក ចាកចេញពី Rank Match ដោយមិនព្រម Select Hero ចាប់ផ្តើមហ្គេម តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះ យើងនឹងយកមកពិភាក្សាពេលក្រោយ។  អ្នកក៏អាច Comment នៅខាងក្រោមនេះបានផងដែរ ខ្ញុំនឹងពាំនាំ យក ចម្លើយសរុបពីអ្នកទាំងអស់គ្នា ថាតើមានមូលហេុតអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលអោយមានការ Dodge Rank Match បញ្ចូនទៅកាន់ Developer Vainglory ពេលក្រោយ។
Powered by Blogger.