មកដល់ហើយ ការប្រកួត Vainglory នៅប៉ោយប៉ែត - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

មកដល់ហើយ ការប្រកួត Vainglory នៅប៉ោយប៉ែត


មកដល់ហើយការប្រកួត Vainglory នៅ ប៉ោយប៉ែត ដែលរៀបចំដោយ BKO Gamer ស្វែងរកក្រុមចុះឈ្មោះប្រមាណជា 12 ទៅ 16 ក្រុម ហើយសម្រាប់តែអ្នកលេង Vainglory និង មានក្រុមនៅប៉ោយប៉ែតតែប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រកួតនេះ សម្រាប់ដែលទទួលបានជ័យលភីលេខមួយនឹងទទួលបាន អាវយឺត Vainglory ចំនួនបីផ្ទាល់តែម្តង។ 


ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះ និង ពត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ ទំព័រ Facebook BKO Gamer !!! តោះចាំអីទៀត ចូះឈ្មោះភ្លាមទៅប្រយ័ត្នយឺត ពេល ក្រែងចង់សាកទឹកដៃហេ?  
Powered by Blogger.