នេះគឺជាថ្ងៃ ដែល Vainglory ដាក់ អោយ Update Version 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជាថ្ងៃ ដែល Vainglory ដាក់ អោយ Update Version 1.20


បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ទិញ Skin ដោយប្រើ ICE  ចប់ក្នុងរយៈពេល ប្រាំថ្ងៃ Vainglory នឹងដាក់អោយ Update Version 1.20 វាអាចនឹងថ្ងៃ 26 តែពេលល្ងាច ឬ ចូលដល់ថ្ងៃទី 27 អំឡុងម៉ោង ១ ទៅ ម៉ោង 2 យប់ ខ្ញុំនឹងធ្វើការបន្ថែមពេលវេលានៃការ Update អោយកាន់តែលំអិតនៅពេលដែល ជិតដល់ថ្ងៃ Update។  ខណៈពេលនេះខ្្ញុំមិនទានហ៊ានបញ្ចាក់ច្បាស់ឡើយ ព្រោះបើតាមក្រុមការងារ Super Evil ប្រាប់មកថាវានឹងដាក់អោយ Update ក្រោយពេល Event លក់ Skin ជា ICE ត្រូវបានបញ្ចប់ ក្នុងអំឡុងថ្ងៃ 26 ឬ 27 សម្រាប់ម៉ោងនៅកម្ពុជាយើង។

ទស្សនាវីដេអូបង្ហាញពី Skin ដែលត្រៀមបញ្ចេញនៅ Version 1.20Powered by Blogger.