ដឹងទេ Vainglory មាន Skin Limited edition សម្រាប់ Hero អ្វីខ្លះ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ដឹងទេ Vainglory មាន Skin Limited edition សម្រាប់ Hero អ្វីខ្លះ?


Skin limited edition គឺជា Skin ដែលចេញតាមរដូវកាលប៉ុណ្ណោ ដែលអនុញ្ញាតអោយអ្នកលេងទិញយកបានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលវាផុតរដូវកាលមិនអាចទិញយកបានទៀតទេ។ ហើយនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយក Skin limited edition សម្រាប់ Hero ក្នុង Vainglory មកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា៖


  • Limited edition petal 


វាគឺជា Skin សម្រាប់ Petal មានឈ្មោះថា ​PUMPKIN SPIC ចេញនៅ Version 1.9 កាលពីឆ្នាំទៅអំឡុងខែកញ្ញា។ កាលនោះដោយសារតែខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានចំណាយលុយលើហ្គេមនេះ ដោយគិតថា ហ្គេមទើបនឹងចេញថ្មី មិនទាន់មានការជឿជាក់ឡើយ ទើបបណ្តោយខ្លួនអោយឆកយក Skin នេះមិនបានតាមបំណង ស្តាយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃ។ 

  • Limited edition celeste
1000celeste_seasonal_splash

វាជា Skin សម្រាប់ Celeste ដែលចេញនៅ Version 1.9 ស្របពេល Petal ដែល មានឈ្មោះថា BAEWITCHED។  សម្រាប់ Autumn Season ឆ្នាំ 2015

  • Limited edition fortress

វាជា Skin សម្រាប់ Fortress ចេញនៅអំឡុង Vainglory Version 1.12 មានឈ្មោះថា GIFT-WRAPPED មើលទៅមានពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ គួរអោយទាក់ទាញផងដែរ។ 

  • Limited edition Catherine
Winter_War_Catherine

វាជា Skin ដែលបង្ហាញខ្លួនរដូវកាល Winter Season ដើមឆ្នាំ 2016 សម្រាប់ Vainglory Version 1.13  មានឈ្មោះហៅថា WINTER WAR CATHERINE។ 
  • Limited edition Koshka

វាជា Skin ចេញអំឡុងពេលចូលឆ្នាំ ចិនមានឈ្មោះហៅថា RED LANTERN សម្រាប់ Version 1.14 និយាយរួមគឺអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំចិនតែម្តង។

  • Limited edition Taka

ជួបជាមួយនឹង Skin សម្រាប់ Taka វិញម្តងមានឈ្មោះថា Night Shadow ចេញនៅអំឡុង Version 1.15។ វាជា Skin ដែលចាប់ផ្តើមមាន Effect មុនគេជួយអោយ Hero មានភាពស្រស់ស្អាត និង ទាក់ទាញជាងមុនឆ្ងាយ។

  • Limited edition Rona
bunny-rona_splash

ចូលមកដល់ 1.17 មាន limited edtion ថ្មីទៀតមានឈ្មោះថា Killer Bunny Rona ដែលចេញនៅរដូវកាល Spring ជាមួយនឹងតម្លៃសមរមទៀតផង ប៉ុន្តែមិនសូវមានជាអ្នកពេញចិត្តច្រើននោះទេ ព្រោះ Hero នេះដូចជាមិនសូវមានអ្នកលេងច្រើន។ 
  • Limited edition Krul
Krul_splash_feature

សម្រាប់ Vainglory Version 1.19 ដែលជា Version យើងកំពុងលេងនេះ គឺចេញ Limited edition សម្រាប់ Krul សម្រាប់តម្រូវតាមរដូវកាល Summer វាមានឈ្មោះថា Summer Party Krul។


  • Limited edition Saw 

សម្រាប់ Vainglory Version 1.20 ដែលជា Version យើងកំពុងលេងនេះ គឺចេញ Limited edition សម្រាប់ SAW សម្រាប់តម្រូវតាមរដូវកាល Summer វាមានឈ្មោះថា Summer Party SAW។ 
  • Limited edition Kestrel
Image result for Kestrel limited edition skin

សម្រាប់ Vainglory Version 1.21 ដែលជា Version យើងកំពុងលេងនេះ គឺចេញ Limited edition សម្រាប់ Kestrel សម្រាប់តម្រូវតាមរដូវកាល Summer វាមានឈ្មោះថា Summer Party Kestrel។ 


Powered by Blogger.