ចុងសប្តាហ៍កុំភ្លេចលេង Vainglory ណា ម្តងនេះ បានទាំងកាត Krul បានទាំង Saw limited edition - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចុងសប្តាហ៍កុំភ្លេចលេង Vainglory ណា ម្តងនេះ បានទាំងកាត Krul បានទាំង Saw limited edition


ក្រោយពេលដែល Vainglory ដាក់អោយធ្វើការ Update 1.20 មកឈានចូលដល់ ចុងសប្តាហ៍ Vainglory ក៏មានកម្មវិធីពិសេសផងដែរ ម្តងនេះគឺទទួលបាន ទាំងកាត Krul និង Saw Limited Edition តែម្តង។ ដើម្បីចូលរួម ព្រឹត្តិការណ៍នេះ អ្នកត្រូវលេង PVP Match មិនថា ម្នាក់ឯងឬ Party ទេ


  • ឈ្នះ មួយដង បាន Rare
  • ឈ្នះ ពីរដងបាន Epic 
  • ឈ្នះ បីដងបាន Krul Limited Edtion 
  • ឈ្នះ បួនដងបាន SAW Limited Edition
Powered by Blogger.