ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចអោយលោកអ្នកលេង Vainglory លើ ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ iOS បានយ៉ាងរលូន? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចអោយលោកអ្នកលេង Vainglory លើ ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយ iOS បានយ៉ាងរលូន?


ធម្មតាលើ ឧបករណ៍មួយ ដែលដំណើការកម្មវិធីច្រើន ស្របពេលជាមួយគ្នា វាកាន់តែនាំអោយ Device យឺតបន្តិចហើយ អមនឹងមុខងារសេវាកម្មផ្សេងៗផងដែរ។ នៅថ្ងៃនេះ ខ្ញុំនឹងនាំយក ចំណេះដឹងខ្លះៗដើម្បីចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា អោយលេង Vainglory លើ ឧបករណ៍ដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS អោយបានកាន់តែរលូន។

  • បិទមុខងារ Siri multitasking ខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែលេង Vainglory 
  • បិទមុខងារ Update កម្មវិធីផ្សេងៗ ភ្លាមៗ នៅ Backgrounds  
  • ត្រូវប្រាកដថាខណៈពេលដែលលោកអ្នកកំពុងតែលេង Vainglory សូម បិទ កម្មវិធីផ្សេងៗ ដែលកំពុងតែដំណើរការចេញពី Background អោយអស់ 
  • ចូលទៅបិទ Notification រាល់កម្មវិធីដែល ឧស្សាហ៍លោត Notification មកដូចជា Facebook , Messenger , Line ជាដើម តាមរយៈ Settings > ជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលលោកអ្នកចង់បិទ > Notifications > Off 

  • រាល់ពេលដែលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមលេង Vainglory សូមធ្វើការបើកមុខងារ Do Note Disturb ផងដែរ។ 
  • ត្រូវប្រាកដថា WiFi Connection Internet ដែលលោកអ្នកកំពុងភ្ជាប់លេង Vainglory មានល្បឿនលឿន ហើយគ្មានការប្រើប្រាស់ពីអ្នកដ៏ទៃ ក៏ដូចជាកំពុងតែ Download Upload ទាញយក Speed របស់អ្នកជាដើម 
  • ប្រសិនបើ Internet របស់អ្នកមិនមាន Connection ល្អ ក្នុងការលេង អ្នកអាចប្រើ ប្រាស់កម្មវិធី VPN មកជំនួយ ក៏ដូចជា SecureLine , VPN by VPN Master និង ផ្សេងៗជាដើម ដែលលោកអ្នកអាចស្វែងរកវាបាននៅលើ App Store ហើយផ្លាស់ប្តូរវាមក ប្រទេស Singapore ជាការស្រេច ពត៌មានបន្ថែម អាចចុចទីនេះបាន Powered by Blogger.