ការប្រកួត Vainglory សម្រាប់ Guild Matic រង្វាន់ ៣៨ ម៉ឺនររៀល ដល់ណាហើយ? - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ការប្រកួត Vainglory សម្រាប់ Guild Matic រង្វាន់ ៣៨ ម៉ឺនររៀល ដល់ណាហើយ?


Matic គឺជា Guild មួយដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អមដោយសមាជិក មានសមត្ថភាព និង​ ទឹកដៃល្អផងដែរ។ ខណៈពេលនេះ Guild Matic Gaming កំពុងតែចាប់ផ្តើមរៀបចំការប្រកួតមួយ ដោយឧបត្ថមដោយប្រធាន ក្រុម ក្នុងទឹកប្រាក់រង្វាន់ 38 ម៉ឺនរៀល ជាមួយនឹង ការលើកទឹកចិត្ត ដាក់ក្រុមដែលទទួល បានពិនទុះខ្ពស់ជាងគេ ចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតផ្សេងៗ លក្ខណៈខ្នាតធំផងដែរ។


គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា​ខណៈពេលនេះការប្រកួតបានបញ្ចប់ដល់សប្តាហ៍ទីពីរហើយ ដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល បួនសប្តាហ៍ ក្រុមដែលឈរនៅលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេនោះគឺ Matic Vampire ដែលមិនទាន់បានចាញ់សោះ និង ទទួលបានការឈ្នាះ 4 ដង ហើយបាន 4 ពិន្ទុ បន្ទាប់មកគឺ Matic Fatal។ ពត៌មានបន្ថែម សូមតាមដានទំព័រ Facebook Matic Gaming

Powered by Blogger.