ដំណោះស្រាយ បញ្ហាដែលនាំអោយអ្នកមិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន ក្នុង​ Vainglory 1.20 - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ដំណោះស្រាយ បញ្ហាដែលនាំអោយអ្នកមិនអាចស្វែងរកការប្រកួតបាន ក្នុង​ Vainglory 1.20


ក្រោយពេលដែល Vainglory ដាក់អោយធ្វើការ Update 1.20 មកខ្ញុំសង្កេតឃើញថា Server ចាប់ផ្តើមដំណើរការ ពីការ Lag 300 ឬ 400 ដោយមិនប្រើ VPN មកធម្មតាដូចពីមុន ប៉ុន្តែបែរជាកើតមានបញ្ហាមួយទៀត ដល់ Player មួយចំនួូនធំ គឺមិនអាចស្វែងរក ការប្រកួតបាន វាជាប់គាំង។ បញ្ហា នេះខ្ញុំបានធ្វើការ ពិភាក្សាជាមួយនឹង ក្រុមការងារ Vainglory រួមទាំង Manager Vainglory Cambodia Community ផងនោះ ហើយធ្វើការស្រង់មតិពី Player ថែមទៀត ទើបអាចអោយខ្ញុំឈានដល់ការរកដំណោះស្រាយជូនបាន។

 មូលហេតុគឺសុទ្ធតែអ្នកប្រើប្រាស់ បណ្តាញ Open Net ដូច្នេះហើយជំហ៊ានដំបូងដែលអាចសនិដ្ឋានបានគឺថា ដោយសារតែបណ្តាញ អ៊ីនធើណែតរបស់ Open Net តមកពី ឆ្ងាយខ្លាំងពីដាចចេញពី សេវាកម្ម អ៊ីនធើណេតផ្សេងៗមិនដូចគ្នា ទើបធ្វើអោយ វាយឺតខ្លាំងដល់ថ្នាក់ មិនអាចលេងហ្គេមនេះ បាន លុះត្រាតែ Connect VPN ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ DNS ទីតាំងទៅនៅប្រទេសសាំងហ្គាពួរវិញទើបអាចធ្វើការលេងបានធម្មតា ហើយចំណែក​ឯ ប្រិយមតិ្តដែលមានអ៊ីនធើណែតកំពុងតែយឺតខ្លាំងផងនោះ បើ ភ្ជាប់ VPN រឹតតែយឺតលើសដើម ចំពោះដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមណែនាំអោយធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរ Connection​ ដូចជាប្រើប្រាស់ WiFi មកពីតំបន់ផ្សេងៗ ក្រៅពី Open Net ឬ ប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណែតតាម ស៊ីមមួយរយៈសិន ។

រីឯប្រិយមិត្តដែល ប្រើប្រាស់ Open Net តែមានល្បឿននៃការភ្ជាប់បណ្តាញលឿនវិញ ហើយមិនអាចលេង Vainglory បាន តាមរយៈបញ្ហាខាងលើដែលបានជួបប្រទះវិញសូមធ្វើការព្យាយាមសាកល្បង ផ្លាស់ប្តូរ VPN ។ នេះជាវីធីសាស្រ្តក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ VPN (ចុចទីនេះ

ជាចុងក្រោយខ្ញុំសង្ឈឹមថា ISP Open Net នឹងព្យាយាមរកដំណោះស្រាយនេះ ដើម្បីដោះស្រាយជូនអតិថិជនជាច្រើនដែលលេងហ្គេមនេះ បានសម្រេចក្នុងឆាប់ៗនេះ។ 
Powered by Blogger.