ក្នុងកំណែ Update Vainglory 1.20 Catherine អាចនឹងក្លាយជា Hero ល្អលេងជាមុន សម្រាប់ Roam - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ក្នុងកំណែ Update Vainglory 1.20 Catherine អាចនឹងក្លាយជា Hero ល្អលេងជាមុន សម្រាប់ Roamចាប់ផ្តើមបែកធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ពី Vainglory 1.20 Beta ដាក់អោយធ្វើការតេស្តសាកល្បងទៅកាន់ Developer និង Streamer ផ្សេងៗ ក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថា Hero Catherine មានការផ្លាស់ប្តូរ ដែលអាចនិយាយបានថា វាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរស្តាយលេង មានចំនុចខ្លះ Buff និង ចំនុចតិចបំផុតដែលវាត្រូវ Nerf ចឹងយើងអាចនិយាយបានថា វាល្អជាងមុនសម្រាប់ Hero Roam!!! ខាងក្រោមនេះជាការផ្លាស់ប្តូរ។
- Merciless Pursuit
  • អំឡុងពេល Stun ជាប់ផ្លាស់ប្តូរពី 0.7-.0.8-0.9-1.0 ទៅកាន់ 1 វិនាទី 
  • Cooldown ផ្លាស់ប្តូរពី 13 ទៅកាន់ 13-12.5-12.0-11.5-11 វិនាតី 
  • Speed Boost អំឡុងពេលផ្លាស់ប្តូរពី 1.4 ទៅ 1.5-1.5-1.5-2.0 
-Stormguard 
  • អំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ Bubble ផ្លាស់ប្តូរពី 6 ទៅ 4
  • Cooldown ធ្លាក់ចុះពី 8-7-6-5-4 ទៅ 5-5-5-5-4 
  • Damage ក្នុងមួយវិនាទីឡើងពី 40-55-70-85-100 ទៅ 40-70-100-130-160 
  • បន្ថែម Damage ដែលឡងពី 0-0-0-0-25% ទៅ 5-10-15-20-25%
  • Energy ធ្លាក់ចុះពី 40-50-60-70-80 ទៅ 40-45-50-55-60
(រូបភាពពី Vainglory Feed) 
ទោះជាយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាកំណែ Update ក្នុង Version Beta 1.20 ដែលកំពុងតែនៅក្នុងដៃខ្ញុំ នឹង Streamer ហើយ Developer ដ៏ទៃដើម្បីតេស្តសាកល្បងប៉ុណ្ណោះ​ខ្ញុំមិនអាចប្រាកដថា វាច្បាស់ជា ដាក់ចូលក្នុងកំណែ Update ថ្មីឬក៏អត់ទេ តែមានសង្ឈឹមច្រើនបើការតេស្តទៅគ្មានបញ្ហាអ្វីមួយ Report ពីពួកខ្ញុំទៅកាន់ក្រុមការងារ SEMC។ 
Powered by Blogger.