អ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock Skin RONA TIER II ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយ Skin Tier III អាចនឹងចេញនៅ Version ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock Skin RONA TIER II ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ហើយ Skin Tier III អាចនឹងចេញនៅ Version ក្រោយ


Skin Rona Tier II ជាមួយនឹងឯកសណ្ឋានប៉ូលីសអ្នកនឹងអាចធ្វើការ Unlock ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បើយោងទៅតាមការបញ្ចាក់ប្រាប់ពី Vainglory ហើយនឹងយប់នេះ ឬ ថ្ងៃស្អែក។ ក្នុងនោះផងដែរយើងទទួលបានពត៌មានបែកធ្លាយមួយចំនួនដែលបញ្ចាក់យ៉ាងច្បាស់ថា Skin Rona Tier III នឹងបង្ហាញខ្លួនក្នុង Version 1.20 បើយោងតាមការ បង្ហើបខ្លះៗ និង មតិយោបល់ពី អ្នកលេង Vainglory ជុំវិញពិភពលោក។

ទស្សនាវីដេអូ Rona Tier II 

មើលរាង ក្នុង 3D ខាងក្រោម Powered by Blogger.