អ្នកអាចធ្វើការ Unlock យក Skin Reim Tier 1 បានហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

អ្នកអាចធ្វើការ Unlock យក Skin Reim Tier 1 បានហើយ

កាលពីល្ងាច ថ្ងៃទី 08 Skin Reim Tier 1 មានឈ្មោះហៅថា North Wind បង្ហាញខ្លួនជាផ្លូវការហើយ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ Unlock បានដោយគ្រាន់តែមានតម្រូវការ កាតដូចខាងក្រោមប៉ុណ្ណោះ៖
- Grimoire Page 8/8
- Cursed Sigil 8/8
- Branch of Yggdrasil 8/8
- Wanderer's Hat 8/8
ទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម

Powered by Blogger.