គម្រោងចេញ Skin ថ្មីៗ របស់ Vainglory ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ដោយដាក់លក់ទាំងអស់តែ​ម្តងក្រោយពេល Update - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

គម្រោងចេញ Skin ថ្មីៗ របស់ Vainglory ត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ដោយដាក់លក់ទាំងអស់តែ​ម្តងក្រោយពេល Update


តាមពិតទៅមុនពេល Update 1.20 Vainglory បានធ្វើការប្រកាសរួចទៅហើយ ថានឹងចេញ Skin នីមួយៗតាមពេលកំណត់ដែលបានរៀបចំកាលវិភាគរួចជាស្រេច​ ហើយនឹងចំណាយការ Update ក្នុងការ ជុសជុល Server រយៈពេល 8 ម៉ោងពេញ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពត៌មានបន្ទាន់ៗភ្លាមៗ កាលពីយប់មិញនេះ Vainglory បានធ្វើការចេញដាក់លក់ Skin ដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយតែម្តង ក្នុងនោះមានដូចជា Alpha Tier I , Reim Tier II និង Rona Tier III ។ ដូច្នេះសម្រាប់មិត្តអ្នកអាន ដែលមានបំណងចង់ទិញ Skin អាចធ្វើការជាវបានឥឡូវនេះ។


Powered by Blogger.