បែកធ្លាយតម្លៃ Skin ដែល Vainglory ត្រៀមដាក់លក់ជា ICE ហើយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

បែកធ្លាយតម្លៃ Skin ដែល Vainglory ត្រៀមដាក់លក់ជា ICE ហើយ


នៅថ្ងៃទី 22 ខាងមុខនេះ Vainglory នឹងធ្វើការដាក់ Skin Tier II និង Tier III ទាំងអស់ លក់ជា ICE យកតែម្តង ដោយមិនចាំបាច់ទិញ កាតសន្សំដើម្បី Unlock ស្របពេលដែលព្រឹត្តិការណ៍ខិតជិតមកដល់នោះ តម្លៃដែលដាក់លក់ជា ICE នោះបានបែកធ្លាយចេញមកតែម្តង។ ក្នុងរូបភាពនេះយើងសង្កេតឃើញថា Skin Tier II មានតម្លៃ 2499 ICE ក្រោយពេលដែល Unlock Skin Tier II ហើយ ចំណែកឯ Skin Tier III នឹងមានតម្លៃ 5999 ICE ក្រោយពេលដែល Unlock Skin Tier II ហើយ។


គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា យ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជាពត៌មានបែកធ្លាយប៉ុណ្ណោះ យើងមិនអាចបញ្ជាក់ច្បាស់បានឡើយ តែមានសង្ឈឹមច្រើនថាវាពិតជាដូច្នេះមែន។ បន្ថែមទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់ Unlock Tier III លុះត្រាតែ Unlock Tier II និង Tier I សិនដូចរាល់ដងដែរ។ 
Powered by Blogger.