នេះគឺជារូបភាព និង វីដេអូរបស់ Skin Saw ថ្មី នៅក្នុងហ្គេម - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

នេះគឺជារូបភាព និង វីដេអូរបស់ Skin Saw ថ្មី នៅក្នុងហ្គេម


ប្រហែលជាមាន មនុស្សជាច្រើនកំពុងតែរង់ចាំ Skin មួយនេះ សម្រាប់រដូវកាល Summer នៅ Version ក្រោយ 1.20 ជាមួយនឹង Skin ថ្មីជាច្រើនទៀត ឯនេះគឺជារូបភាពរបស់ Skin Saw នៅក្នុងហ្គេមដែលបង្ហាញលើ កញ្ចក់ Stream ម្សិលមិញជាមួយនឹងវីដេអូផងដែរ៖
វីដេអូខាងក្រោម៖


Powered by Blogger.