ទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero ពេលនៅក្នុងហ្គេម ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួន Version 1.20 ក្រោយនេះ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ទស្សនាកម្រងរូបភាពរបស់ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero ពេលនៅក្នុងហ្គេម ដែលនឹងបង្ហាញខ្លួន Version 1.20 ក្រោយនេះ


ទាំងនេះគឺជាកម្រងរូបភាពរបស់ Skin ថ្មីៗសម្រាប់ Hero នីមួយៗដែលត្រៀមនឹងបញ្ចេញនៅ Version ក្រោយខាងមុខនេះ ។ ជាមួយគ្នានោះដែរ នេះគឹជារូបភាពរបស់ Skin នីមួយៗពេលដែលលេងក្នុងហ្គេម ចង់ដឹងថា វាមានរូបភាពបែបណានោះ តាមដានទាំងអស់គ្នា៖ 
  • Saw Summer Party Skin 
  • Alpha Tier I (Broken Doll)

  • FURY RONA TIER III​
  • NORTH WIND REIM TIER IIទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម Powered by Blogger.