ធ្លាយចេញរូបភាពខ្លះៗ ក្នុងហ្គេម ពេលប្រើ Skill ពី Hero Lane ថ្មីនៅ Version ក្រោយ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ធ្លាយចេញរូបភាពខ្លះៗ ក្នុងហ្គេម ពេលប្រើ Skill ពី Hero Lane ថ្មីនៅ Version ក្រោយ


Samuel ជា Hero ថ្មីដែល Vainglory ត្រៀមបញ្ចេញនៅ Version 1.21 ជាមួយនឹងប្រភេទ ពពួក Mage ដើរ Lane ដែលជាកូនសិស្សរបស់ Lyra ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ដឹងប្រវត្តិត្រួសៗរបស់វា ចុចទីនេះ ។ ហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបភាពខ្លះៗ ពេលដែលវានៅក្នុងហ្គេម និង Skill របស់វា ៖ 


Powered by Blogger.