ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីលេងហ្គេម NARUTO SHIPPUDEN លើ iOS និង Android ភ្លាមៗ - Noobie GMK

Header Adsឈ្នះអាំងប៉ាវចូលឆ្នាំចិនរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយ 188ASIA.COM

ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីលេងហ្គេម NARUTO SHIPPUDEN លើ iOS និង Android ភ្លាមៗ


នៅទីបំផុត ហ្គេម Naruto Shippuden ចេញជាផ្លូវការហើយសម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយខណៈពេលនេះ ហ្គេមកំពុងតែស្ថិតក្នុងការ Development ដូច្នេះ អ្នកអាចធ្វើការ ចុះឈ្មោះជាមុន ជាមួយនឹង Email របស់លោកអ្នក ក្រោយពេលដែល ហ្គេមបង្ហាញ ខ្លួនលើទីផ្សារ ហ្គេមនឹងជូនដំណឹងភ្លាម ហើយថែមទាំង បន្ថែម Ninja Pearls អោយប្រាំទៀតផងសម្រាប់អ្នកដែលចុះឈ្មោះ។

ចុចខាងក្រោមនេះដើម្បីចុះឈ្មោះ

事前登録はコチラ


គួរបញ្ចាក់ផងដែរថា ហ្គេមនេះ ផ្តោតគោលដៅសម្រាប់តែ 25​,000 សម្រាប់អ្នកដែលមានចុះឈ្មោះមុនប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយកុំអោយខកខាន កាន់តែលឿនកាន់តែល្អ ទាន់ពេលដែល មនុស្សចុះឈ្មោះគ្រប់ចំនួន។  តាមដានពត៌មានផ្សេងៗរបស់ NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing តាមរយៈ Facebook Page ខាងក្រោម៖

Powered by Blogger.